Stationary Rotator with specially designed clamps

Stationary Rotator with specially designed clamps...
See video:

https://www.youtube.com/watch?v=CgTHROBw-04

 

Custom-built Rotator for the production of cabinet systems
The stationary Rotator (ELFRA = basic product) with specially designed clamps is here used for the production of cabinet systems for valuable electronics. The special clamps are designed to hold the cabinet units, which can be rotated to the working height of 1000mm during the assembly work, so that all components can be installed and fitted in the unit. The turning handle of the Rotator is detachable, so that it does not disturb the assembly process (P09425-1).


Kundenangepasster Rotator für die Herstellung von Schranksystemen

Der stationäre Rotator mit speziellen Klemmvorrichtungen (ELFRA = Grundgerät) ist hier bei der Herstellung von Schranksystemen für wertvolle Elektronik eingesetzt. Die speziellen Klemmvorrichtungen sind zum Festhalten der Schrankgestelle entwickelt. Während der Montagearbeit ist bis zu einer Arbeitshöhe von 1000 mm das Schrankgestell auch frei drehbar, und alle Bauteile können in das Gestell verbaut bzw. montiert werden. Die Handkurbel des Rotators ist abnehmbar, damit sie während der Montagearbeit nicht stört (P09425-1).

 

Rotator construit sur mesure pour la fabrication de systèmes de meubles de rangement
Le Rotator stationnaire (ELFRA = produit de base) équipé de pinces de conception spéciale est ici utilisé dans la fabrication de systèmes de meubles de rangement destinés aux appareils électroniques précieux. Les pinces spéciales sont conçues pour tenir le meuble, qui peut être tourné à la hauteur de travail de 1000 mm pendant le montage afin de mettre en place et installer tous les éléments dans l'unité. La poignée tournante du Rotator est amovible, ce qui permet d'éviter de perturber le processus de montage (P09425-1).

 

Specialbygget Rotator til produktion af kabinetenheder

Den stationære Rotator (ELFRA = basis-produkt) med specialkonstruerede beslag anvendes her til produktion af kabinetenheder til værdifuldt elektronik. De specielle beslag er designet til at fastholde kabinetenhederne, som kan drejes under montagearbejdet til en arbejdshøjde på 1000 mm, så alle komponenter kan installeres og monteres i enheden. Drejehåndtaget på Rotator er aftageligt, så det ikke forstyrrer samleprocessen (P09425-1).

 

Specialbyggd Rotator för produktion av skåpsystem
Den stationära Rotator (ELFRA = grundläggande produkt) med anpassningsbara spännare används här för tillverkningen av skåpsystem för värdefull elektronik. De särskilda spännare är skapade för att hålla fast skåpenheterna. Under monteringsarbetet till en arbetshöjd på 1 000 mm kan skåpenheten roteras och alla komponenter kan installeras och passas in i enheten. Rotatorns vridhandtag är avtagbart så att det inte är i vägen för monteringsprocessen (P09425-1).