Handling of small boxes

Fully-powered Logiflex for the handling of small boxes
The fully-powered Logiflex, SELF MAXI, has a platform on the forks. The customer has to lift small boxes with a depth of 800mm into a cabinet. The weight of the boxes is not allowed to exceed 500kg (P09195-2).


Elektro-Logiflex für die Hantierung von kleinen Behältern

Der Elektro-Logiflex, SELF MAXI, ist mit einer Platform auf den Gabeln versehen. Bei dem Kunden müssen kleine Behälter von einer Tiefe von 800 mm in einen Schrank gehoben werden. Gewicht der Behälter max. 500 kg (P09195-2).


Selvkørende Logiflex til håndtering af små kasser

Den selvkørende Logiflex, SELF MAXI, har en platform på gaflerne. Kunden skal løfte små kasser med en dybde på 800mm ind i et skab. Kassernes vægt på ikke overstige 500 kg (P09195-2).

LinksRelated links