Crane arm with 2 hooks

Custom-built fully powered straddle Logiflex with crane arm for the handling of steel frames
The crane arm of the fully powered straddle Logiflex has two hooks, which pick up the lying steel frame from the floor. The steel frame is picked up by the two hooks and placed in upright position on the transporting line and transported into the paint area. After the painting procedure, the steel frames are taken off the transporting line by the two hooks. The crane arm is fitted on a fully powered straddle Logiflex, and to protect the steel frames, the upper side of the straddle legs is rubber-coated (P08997).

Kundenangepasster Elektro-Logiflex mit Breitspur und Kranarm für das Handling von Stahlrahmen
Der Kranarm beim Elektro-Logiflex mit Breitspur ist mit zwei Haken versehen, die die liegenden Stahlrahmen vom Boden greifen. Die Stahlrahmen werden von den zwei Haken festgehalten, und am Transportband in aufrechter Position platziert. Danach fahren sie mit dem Transportband in das Lackierungsgebiet. Nach Lackierung werden sie vom Transportband mit den zwei Haken wieder abgenommen. Der Kranarm ist am Elektro-Logiflex mit Breitspur montiert, und um die Stahlrahmen zu schützen, ist die obere Seite mit Gummi beschichtet (P08997).

 
Kundetilpasset selvkørende skræve-Logiflex med kranarm til håndtering af stålrammer
Kranarmen på den selvkørende skræve-Logiflex har to kroge, som samler den liggende stålramme op fra gulvet. Stålrammen holdes af de to kroge og placeres på transportbåndet i lodret position og transporteres ind i maleområdet. Når stålrammen er malet, tages den af transportbåndet igen med de to kroge. Kranarmen er monteret på en selvkørende Logiflex med skræveben, og for at beskytte stålrammerne er oversiden af skrævebenene beklædt med gummi (P08997).


Kundanpassad motordrivna bredspårig-Logiflex med kranarm till handtering av stålrammer
Kranarmen på den bredspåriga-Logiflex har två krokar, som samlar den liggande stålramme upp från golvet. Stålrammen hålls av två krokar och placeras på transportbandet i vertikalt läge och
transporteras in i målar området. När stålrammen är målad, tas den av transportbandet igen med de två krokar. Kranarmen är monterad på en motordriven Logiflex med bredspåriga ben och för att skydda stålrammerna är toppen på de bredspåriga ben täckt med gummi (P08997)

 

Logiflex spécifique avec potence pour la manipulation de cadres d'acier
Le Logiflex avec longerons encadrants et potence à deux crochets qui soulève le cadre d'acier posé au sol. Le cadre d'acier est soulevé et placé en position verticale sur la ligne de transport et est déplacé vers la zone de peinture. Quand les cadres sont peints ils sont repris au moyen des deux crochets. la potence est montée sur un Logiflex tout élètrique avec longerons encadrants . Afin de protéger les cadres d'acier, les longerons sont recouverts de caoutchouc (P08997).

 

Volledig elektrische spreidstand Logiflex met op maat gemaakte kraanarm voor het handlen van stalen frames
De op maat gemaakte kraanarm van de elektrische spreidstand Logiflex heeft twee haken waarmee het stalen frame van de grond wordt gelift. Het stalen frame wordt opgenomen door de twee haken en in staande positie gebracht op de transportlijn en naar de verfcabine gebracht. Na de verfprocedure, wordt het stalen frame terug van de transportband afgenomen door deze twee haken. De kraanarm is op een volledig elektrische spreidstand Logiflex geplaatst. Om de stalen frames te beschermen, is de bovenkant van de spreidstandpoten met rubber bekleed. (PO8997)